BÀNDOL MUNICIPAL AMB MESURES PER A GARANTIR LA SALUT PUBLICA. COVID19

Sr. Eduardo Aguilar Villalba, Alcalde – President de l'Ajuntament de Castielfabib (València), en compliment amb l'RD 463/2020, de 14 de març, que declara i regula els moviments de la població permesos en l'Estat d'Alarma i el R. Decret llei 10/2020 de 29 de març que restringeix la circulació total excepte aquells que presten serveis essencials, decretats amb motiu de la pandèmia del COVID-19,

FAIG SABER,

Que queda prohibit, des del 14 de març, desplaçar-se a una segona residència i tot aquell que ho intente s'exposa a ser multat i fins i tot a un possible delicte de desobediència a l'autoritat, ja que no figura entre les activitats autoritzades expressament en l'Article 7 del Reial decret 463/2020, ni es correspon com a serveis essencials que regula el Reial decret llei 10/2020 del 29 de març.

Que som conscients que la Setmana Santa és una festa important d'agermanament en tot mostre municipi, però tots tenim la responsabilitat de complir i fer complir les normes excepcionals establides amb la finalitat de mantindre la xifra de contagis en zero, i intentar protegir-nos i alhora protegir als grups de població més vulnerables.

És per això que es demana la col·laboració de tots els veïns i residents del nostre municipi amb les autoritats i les Forces i Cossos de l'Estat informant i denunciant a aquelles persones que incomplisquen la llei i realitzen moviments no permesos en els últims dies i en els esdevenidors.

Tota aquella persona que, sense la justificació pertinent, i incomplint totes les normes, recomanacions i principis bàsics de responsabilitat i convivència intente desplaçar-se a la seua segona residència en el terme municipal de Castielfabib haurà de retornar immediatament al seu domicili habitual, (aquell en el qual residia en el moment de declarar-se l'Estat d'Alerta).

Que aprofita per a fer arribar el més sincer agraïment a tota la població per la seua comprensió, paciència, col·laboració i un comportament exemplar en aquesta situació excepcional i complicada en la qual estem, MOLTES GRÀCIES A TOTS.

Que per a enderrocar al més prompte possible a aquesta “bestiola” hem de complir les normes que ens dicten les autoritats, d'aqueixa forma ràpid tots ens trobarem, i als quals residiu fora, us rebrem, com sempre, amb els braços oberts, però quan ens ho permeta la Llei.

A Castielfabib, a 8 d'abril de 2.020

L'Alcalde – President

Eduardo Aguilar Villalba