Saluda l'Alcalde

Va ser propòsit d'aquest nou consistori, el qual tinc l'honor de presidir, donar la màxima importància a la funcionalitat i versatilitat que ens ofereix Internet en l'actualitat; per aqueix motiu posem en funcionament un nou apartat dins de la Web municipal castielfabib.es on tots els ciutadans puguem connectar-nos.

Les noves formes de comunicació han entrat en el ritme de la quotidianitat de les nostres vides. Les tecnologies de la informació fan possible que, cada vegada més, els ciutadans es comuniquen, s'informen, es documenten, estudien, es divertisquen i coneguen el món a través d'aquest instrument magnífic, Internet.

Com a institució pública més pròxima a la ciutadania, els ajuntaments tenen com a principal obligació facilitar la informació dels seus serveis i activitats, de manera àgil i accessible. Amb aquest objectiu, posem al teu servei d'aquesta pàgina Web, on trobar totes les dades d'interés i facilitar les consultes d'una forma ràpida i còmoda. Ací pots conéixer la informació administrativa, les convocatòries, obtindre impresos i en definitiva, gestionar des de l'ordinador moltes de les teues demandes.

Hem volgut que la nostra pàgina Web siga un important vehicle de contacte entre tots els veïns/as i les diferents instàncies públiques que, des del nostre Ajuntament, serveixen al poble de Castielfabib.

La societat de la informació i el coneixement es basa en la participació dels ciutadans que la componen, per això volem rebre les teues propostes i suggeriments i fomentar, a través d'aquest mitjà, una major participació dels veïns i veïnes i entre tots, puguem fer de la nostra pàgina Web un “Portal” de Castielfabib obert al món sencer.

Us convide a “navegar”..

Eduardo Aguilar Villalba
Alcalde de Castielfabib