Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (*PIRCV)

Actualment, la legislació europea, i en conseqüència la nacional, obliga els estats membres a realitzar una gestió dels residus urbans diferent a la que estem realitzant en aquest moment, concretant-se a nivell autonòmic en un Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (*PIRCV), de recent aprovació, i d'obligat compliment per a tots els Ajuntaments, que en última instància, són els responsables d'aquesta gestió, tasca que s'ha de concretar amb la redacció d'un Pla Local de Residus, que complisca amb la present legislació i que ha d'estar aprovat abans del 31 de desembre del present any.
Per a poder realitzar aquests Plans Locals, en els quals en cadascun dels municipis pot tindre un sistema de recollida adaptat a les seues necessitats, encara que posteriorment es realitze una gestió conjunta de les diferents fraccions, els municipis del Racó, liderats per la Mancomunitat de municipis Rincón d'Ademuz, han decidit realitzar un procés  participatiu, en què siguen els ciutadans, els que finalment realitzaran la separació en les seues llars, aporten les seues opinions sobre la forma en què aquesta recollida s'ha de realitzar, i que de forma el més consensuada possible, es puguen implementar aquests Plans Locals, complint la legislació vigent i sense que supose un major cost o una dificultat afegida als ciutadans.
Per a iniciar aquest procés participatiu, el 14 de juliol, en el Pavelló Multiusos de Casas Altas es realitzarà una Sessió Informativa, oberta a tots els ciutadans, en la qual s'explicaran les accions en què consistirà, i pròximament, es publicaran els llocs i dates on es realitzaran les diferents Sessions Participatives.
S'espera que aquest procés, que iniciem en aquest moment, i que situa la comarca del Racó en l'avantguarda de la gestió de residus urbans a nivell autonòmic, ens servisca perquè la implantació dels Plans Locals de Gestió de Residus i Assimilats siga un èxit, del grat de la majoria d'habitants de la comarca i un exemple per a la resta de municipis valencians.

Continuarem informant de les dates i llocs dels processos participatius presencials i els que es realitzaran on line.

#*MancoRincón #*RincónDeAdemuz #Ademuz #*CasasAltas #*CasasBajas #Castielfabib #*PueblaDeSanMiguel #Torrebaja #Vallanca

DESCARGA DE ARCHIVOS
DESCARGA DE ARCHIVOS