CONVOCATÒRIA PER A la CONSTITUCIÓ DE LA COMUNITAT DE REGANTS “MES DE JACINTO” I "LES FALÇS"

BÀNDOL

1. CONVOCATÒRIA PER A la CONSTITUCIÓ DE LA COMUNITAT DE REGANTS “MES DE JACINTO”

Per mitjà del present bàndol es convoca a tots els interessats que se serveixen per al reg de les séquies que prenen les aigües en el “MAGATZEM”, “LA RAMBLA” i “PRADO *CURA” per a la celebració de JUNTA GENERAL CONSTITUTIVA de la Comunitat de Regants de les “MAS DE JACINTO”.
LLOC: LOCAL SOCIAL DE MAS DE JACINTO
DATA: 12 DE SETEMBRE DE 2020
HORA: 12.00, PRIMERA CONVOCATÒRIA Y 12.30, EN SEGONA CONVOCATÒRIA

 

 

2. CONVOCATÒRIA PER A la CONSTITUCIÓ DE LA COMUNITAT DE REGANTS “LES FALÇS”

Per mitjà del present bàndol es convoca a tots els interessats que se serveixen per al reg de les séquies de “*PEÑARRUBIA” i “MOLINO DEL BARRANC PROFUND” i que prenen les seves aigües de la presa "LES FALÇS", per a la celebració de JUNTA GENERAL CONSTITUTIVA de la Comunitat de Regants de les “MAS DE JACINTO”.
LLOC: LOCAL SOCIAL *DELOS SANTOS
DATA: 12 DE SETEMBRE DE 2020
HORA: 20.00, PRIMERA CONVOCATÒRIA I 20.30, EN SEGONA CONVOCATÒRIA

3. ASSUMPTE: Tractar i prendre acords en relació a la constitució i característiques d'aquestes  Comunitats, així com assentar les bases a les quals hauran d'ajustar-se els projectes d'ordenances i reglaments.

 

DESCARGA DE ARCHIVOS: